Eco Voorlichtingshop

Voorlichting:
De Eco Voorlichtingshop is in voorbereiding.Het beslaat een informatiecentrum dat met behulp van diverse stands en displays informatie biedt aan de klant over duurzaam bouwen, wonen en energie.

Platform:
De Eco voorlichtingsshop biedt bedrijven en ondernemingen een platform om zich te presenteren aan de klanten. Te denken valt bijvoorbeeld aan informatie van architecten, bouwers en aannemers die zich met duurzaam bouwen bezig houden en fabrikanten van zonnepanelen, windmolens en andere duurzame energiebronnen.

Doel:
Het doel van de Eco Voorlichtingshop is om bedrijven cq. ondernemingen op het gebied van duurzaam bouwen, wonen en energie en klanten dichter bij elkaar te brengen.