Doel

Het doel van Fair Back Occasions is:
- Het recyclen van gebruikte bouwmaterialen, bedrijfs- en winkelinventarissen en van fabrieks-restpartijen
- Het bieden van voorlichting aan klanten en bezoekers over duurzaam bouwen, wonen en energie
- Het onder de aandacht brengen van de visie en doelen van de Organisatie